Haku Sivukartta
 

Melontareitit

Ennen matkalle lähtöä on hyvä muistaa, etteivät parhaimmat melontaelämykset koskaan synny itsestään.

Ne ovat aina oikeiden valintojen ja hyvän ennakkosuunnittelun tulos. Paras apuväline saada tietoa vesistöistä, eri reittivaihtoehdoista lähtö- ja paluupisteineen, etappien pituudesta sekä koko alueen palveluista ja nähtävyyksistä on vesiretkeilyoppaan retkeilyoppaan sisältävä Norppareitin vesiretkeilykartasto ja alue-esite. Jokaisen omatoimista melontaretkeä suunnittelevan tulisi tutustua vesiretkeilyoppaan sisältämiin turvallisuus- ja ympäristöohjeisiin perusteellisesti ennen matkaan lähtöä.

Norppareitin vesiretkeilykarttaan on merkitty ohjeellisia reittilinjauksia, jotka auttavat sinua hahmottamaan etappien välimatkoja. Varsinaisia reittikuvauksia ei karttaan eikä vesiretkeilyoppaaseen kuitenkaan sisälly. Tähän on syynä se, että yleisprofiililtaan Norppareitti on järvimelontareitti, jossa liikkuminen tapahtuu ilman reittimerkkejä vapaasti kartan mukaan suunnistaen ja ohjereitiltä voi myös tarpeen vaatiessa poiketa. Varsinkin avoimia selkiä melottaessa reitti on syytä valita säätilanteen mukaan ja aloittelevan retkimelojan on syytä laatia retkisuunnitelma yhdessä kokeneen melontayrityksen kanssa.

Norppareitin ydinosan muodostaa viime vuosisadan alussa valmistunut Juojärveltä Kermajärven suojelualueen kautta Koloveden kansallispuistoon ja sieltä Saimaalle ulottuva kanavien yhdistämä historiallinen vesitie perinteisine satamapaikkoineen ja kanavapuistoineen. Tämä Heinäveden reittinä tunnettu kokonaisuus on yksi Suomen 27:stä kansallismaisemasta ja kesäisin veneliikenne laivaväylillä on varsin vilkasta. Melojan kannattaakin pysytellä poissa laivaväyliltä aina kun se vain suinkin on mahdollista. Juojärven latvavesien ja Saimaan välinen korkeusero on 25 m ja osuudella on neljä melottavaa koskea, jotka voi ohittaa kanavien kautta. Niiden koskiluokitukset ja korkeuserot ovat seuraavat: Karvio II/1,21 m, Kerma II/2,26 m, Vihovuonne I/1,1 m ja Pilppa I/1,0 m.

Norppareitin järviosuudet ovat vesiolosuhteidensa puolesta melottavissa koko sulan veden kauden ajan toukokuusta aina lokakuun loppuun. Järvireiteillä melontaretken voi myös suunnitella siten, ettei kanoottia tai kajakkia tarvitse siirtää maitse kertaakaan maakannasten yli tai ohi vaarallisten patojen tai koskien. Jokireiteillä tilanne on toinen. Jyrkylinjoki sekä Kermajärven itäpuoliset pikkujoet voivat olla keskikesällä vähävetisiä ja vaativat useita kanto-osuuksia. Mikäli suunnittelet jokiretkeä, tarkista aina sen hetkinen vesitilanne ennen matkalle lähtöä!

Enonkosken ja Savonlinnan välille sijoittuva Ulpukkareitti on pisimmillään 37 kilometrin mittainen, neljäntoista järven tai lammen kautta johtava melontareitti, jossa voi useimpina kesinä meloa vaivattomasti koko kesän ajan. Reitin ainoa kanto-osuus on loppumatkassa Enonkosken kirkonkylän kohdalla. Yksityiskohtaista tietoa voit hakea reitin sivuilta tai Simanalan Jokimelojien yhteystiedoista. 

kanootti
 

kanootti
 

Kolovesi
 

eu-lippu