Haku Sivukartta
 

Kerman koskialueet – vaativaan makuun

Kerman koskialue muodostuu kahdesta varsinaisesta koskesta ja niiden välissä sijaitsevasta laajasta virta-alueesta.

Se on koskiensuojelulailla rakentamiselta suojeltu koski, joka on myös luokiteltu merkittäväksi vesistöluonnon ja maisemansuojelukohteeksi. Luonteeltaan se on Karvion koskialuetta vaativampi ja siksi varsinkin kokeneempien perhokalastuksen harrastajien mieleen. Kerma yksi niistä harvoista Järvi-Suomen koskialueista, joissa kalastajan on mahdollisuus ottaa tuntumaa villiin järvitaimeneen. Jo runsaat sata vuotta sitten suomalaisen kalastuskirjallisuuden edelläkävijä Juhani Aho piti Heinäveden reittiä perhokalastajan Eldoradona. Vielä näinäkin päivinä järvitaimenilla ja järvilohilla on täysin vapaat mahdollisuudet vaeltaa Suur-Saimaan selkävesille – Suvasvedelle, Kermajärvelle tai Kolovedelle – muikun ja kuoreen perään ja palata uudelleen kutemaan Kerman koskialueelle.

Kermankoski on monipuolinen perhokalastuskohde. Sieltä löytyy sileää virtaa ja niskaa, kuohuvaa koskea, virran reunoja ja kiven huopeita jokaisen kalastajan makuun. Ottipaikkoja alueella on viljalti mitä erilaisimpia kalastustyylejä ajatellen. Tavallisimpien järvikalojemme lisäksi saaliskaloina alueella tavataan järvitaimenta, järvilohta, siikaa ja harjusta. Koskien kalastoa hoidetaan ainoastaan järvitaimenen ja -lohen pienpoikasistutuksin, joilla tuetaan luonnon tuotantoa. Tästä johtuen alueella on todella runsaasti pientä kalaa, jonka käsittelyssä tulisi noudattaa suurta huolellisuutta. Väkäsetön koukku on suositeltava vastuullisen kalastajan väline tulevaisuuden kalastusnautintoja ja kalakantoja ajatellen.

Kermankosken kalastusalue itsessään jakaantuu kolmeen osa-alueeseen. Se alkaa Kerman kanava-alueelta, jossa alue jakautuu kolmeen haaraan: pääkoskelle menevään Saunavirtaan, Haapakoskeen ja Kissankoskeen. Haapakoski ja Kissankoski ovat nykyisin rauhoitettuja poikastuotantoalueita. Saunavirta sen sijaan on suosittu venekalastuskohde. Lisäksi sieltä löytyy muutama erinomainen rantakalastuspaikkakin. Alue on pientä koskenpätkää lukuun ottamatta varsin syvä ja helpposoutuinen. Kahlaaminen Saunavirrassa on vaikeaa syvän ja louhikkoisen rannan vuoksi. Alueen kirkonkylän puoleinen ranta on yksityisaluetta, jonne rantautuminen on kielletty. Kalastus kannattaakin keskittää helposti löytyvien suurten kivien ja vanhojen uittoarkkujen tuntumaan, virran niskaimuun sekä kosken loppuosuuden reunoihin.

Kermankosken ja Saunavirran välillä virta ei ehdi juurikaan hidastua ennen kuin se kääntyy 90 astetta vasempaan ja syöksyy alas koskeen. Hiukan ennen koskenniskaa virta jakaantuu kahteen erilliseen uomaan, joiden luonne poikkeaa toisistaan. Koskea itseään voi luonnehtia erittäin vuolaaksi, joten kahlattaessa ja soudettaessa tulee olla hyvin varovainen. Koskialueen ottipaikat on helppo havaita, mutta kova virtaus, kirkas vesi ja runsas hyönteismaailma lisäävät haasteita. Sekä kosken niska että sen loppuliuku ovat hyvin suosittuja kalastuspaikkoja.

Vihonvuonne sijaitsee alueen koskista alimmaisena, lähes kilometri pääkoskesta alavirtaan. Tässä koskessa on kaksi niskaa, joista ensimmäisen jälkeen virta on vielä varsin syvä ja rauhallinen. Toisen niskan jälkeen virta on todella vuolas ja kivinen. Kummankin niskan keskellä sijaitsee saari, joka jakaa virran kahtia. Niistä johtuen niskojen väliin ja loppuliukuun muodostuu pyörteinen ja syvä virran sauma, jossa oleilee aika ajoin suuriakin vonkaleita. Tämänkin kohteen ottipaikat ovat varsin helppoja havaita. Kahlaaminen Vihonvuonteessa on kohtuullisen helppoa alemman niskan yläpuolella, joskin pohja on varsin lohkareinen. Alue soveltuu myös veneestä kalastamiseen aina alemmalle niskalle asti. Myös loppuliu'un alaosat ovat helppoja soutaa.

Kalastuskausi:
1.5.-10.9. ja 16.11.-30.4.

Sallitut pyyntivälineet:
Kalastus on sallittu ainoastaan keinotekoisilla vieheillä.

Muut rajoitukset:
Kalastaa voi sekä rannalta että soutuveneestä, jota ei saa ankkuroida.

Norppa Teamin Luvanmyyntipaikat:
Kermankeidas (majoitus, ravintola,venevuokraus) puh. (017) 566 191
Neste Heinävesi/Hotelli Gasthaus Heinävesi puh. (017) 561 695

 

koskikalastaja
 

kalastaja laiturilla
 

virta
 

eu-lippu